Achterblijvende motoriek

Kinderen met een leeftijdsadequate motorische ontwikkeling leren door iets meerdere keren te doen. Zij leren door trial-and-error. Hierbij is het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het uitvoeren. Zo blijven ze de bewegingen herhalen en worden ze steeds beter.

Kinderen die moeite hebben met hun motoriek voeren de motorische activiteiten zoals onder andere schrijven, knutselen, springen, vangen/gooien minder goed uit dan hun leeftijdsgenootjes. Naast deze duidelijke motorische verschillen laten kinderen ook vaak ander gedrag zien. Afwachtend, angstig of vermijdend gedrag kan een signaal zijn voor een afwijkend motorisch functioneren.

Wanneer heeft een kind extra ondersteuning nodig?

De kinderoefentherapeut biedt hulp wanneer een motorische achterstand of afwijkende motorische ontwikkeling zorgt voor problemen bij activiteiten en participatie. Voorbeelden hiervan zijn problemen met schrijven, het buiten spelen en/of de gymles. Bij de behandeling worden de ouders, eventueel leerkracht en de intern begeleider zoveel mogelijk betrokken.