Oefentherapie Cesar alle leeftijden:
• Hoofdpijn en spanningsklachten
• Slaapproblemen
• Arbeidsgerelateerde klachten
• Rug- en bekkenklachten
• Arm-, nek- en schouderklachten
• Ademhalingsklachten
• Heup-, knie- en voetklachten
• Chronische aandoeningen
• Andere klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat

Kinderoefentherapie 0-4 jaar:
• Een voorkeurshouding en/of schedeldeformatie bij baby’s
• Traag of afwijkende grofmotorische ontwikkeling
• Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag
• Een hoge of juist lage spierspanning
• Vaak vallen
• Onhandigheid
• Problemen in de ontwikkeling van de fijne motoriek

Kinderoefentherapie 4 jaar en ouder:
• Een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grofmotorische vaardigheid, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheid, oog/handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie
• Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag.
• Vaak vallen
• Onhandigheid
• Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen samengaan met cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijv: ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie)
• Concentratieproblemen